Prosjekter

Testing av LV-CAP™ OpenLV med Western Power Distribution

VisNet® og EA Technology leder et innovativt prosjekt som lover å revolusjonere styringen av strømnettet. I samarbeid med Western Power Distribution gjennomfører vi Ofgem Network Innovation Competition-prosjektet, som har som mål å teste mulighetene til en ny åpen programvareplattform kalt LV-CAP™.

Utviklet av VisNet® og EA Technology muliggjør plattformen overvåking av transformatorstasjonens ytelse og etterspørsel etter elektrisitet, og den er allerede installert i 80 lavspenningsstasjoner over WPDs nettområde. Plattformen har funksjoner som støtter nettverkskontroll og automatisering, samt deltakelse på nabolagsnivå i nettverksstyring. Dette systemet gir ulike utviklere muligheten til å lage applikasjoner skreddersydd for industrien, samfunnene og nettverksoperatørene. Med dette prosjektet er mulighetene uendelige, da det revolusjonerer strømnettet ved å gi lokale strømdata som er tilgjengelige for alle.

LV-CAP™ vil bruke tre tilnærminger for å demonstrere plattformens evner, til fordel for nettverkseieren, kundene og tjenesteleverandørene, og forbedre kapasiteten til det lokale strømnettet.

  • Metode 1: Økning av nettverkskapasiteten. Demonstrere OpenLV-plattformens evne til å utføre målinger og kontrollere lavspenningsnettet.
  • Metode 2: Samfunnsengasjement. Gi lokale strømdata til samfunnene og fremme app-produksjon.
  • Metode 3: Engasjement fra tredjeparter. Tilgjengeliggjøring av LVCAP™-enheter for bredere bransjeorganisasjoner som ønsker å bruke dataene og støtte utviklingen av apper til fordel for både kunder og distribusjonsnettoperatøren (DNO).

 

VisNet® og EA Technology spiller en avgjørende rolle i innføringen og implementeringen av ny teknologi innen energisektoren. Vårt hovedfokus er å engasjere alle interessenter og koordinere innsatsene for å vise fordelene med ny teknologi for nettverksoperatører. Det handler imidlertid ikke bare om å overbevise energibransjen om fordelene; vi samarbeider også tett med samfunnsorganisasjoner for å vise hvordan ny teknologi kan brukes til å forbedre livet til lokalbefolkningen. I tillegg samarbeider VisNet® og EA Technology med bedrifter og universiteter for å fremme utviklingen av apper som bruker viktige nettverksdata.

OpenLV gir en intelligent transformatorstasjonsenhet som kan styres eksternt og støtter applikasjoner som vil gi lavspenningsnetdata til samfunnene, samt bredere bransjeorganisasjoner. Prosjektet viser verdien av å bruke ny teknologi for å forbedre nettverksstyringen og redusere kostnader, samtidig som det fremmer inkludering og engasjement fra alle sosiale grupper.

Accompanying links and documents

Snakk med en av våre eksperter på lavspenning

Få mer informasjon om VisNet® sanntids-, datadrevne lavspenningsovervåkningssystemer.

  • Forstå hvordan vi kan støtte dine behov
  • Lær mer om våre overvåkningsprodukter
  • Få svar på spørsmålene dine

+44 (0) 151 347 2313 info@eatechnology.com

Ved å sende inn dette skjemaet, samtykker du i vår Personvernpolicy.

Utility Week Live 2024
VisNet Logo

WE'RE EXHIBITING
VISIT US AT STAND J44

MEET US AT
EUROPE'S ONLY
PAN-UTILITY EXHIBITION​