Prosjekter

Studie av kapasitet i lavspenningsnettverk

Kundens behov

Den britiske regjeringen har forpliktet seg til å oppnå netto nullutslipp av klimagasser innen 2050, noe som er et prisverdig mål for landets bærekraftige fremtid. To avgjørende elementer i denne avkarboniseringsstrategien inkluderer elektrifisering av oppvarming og transport. Dette dristige skiftet for å ta i bruk varmepumper og elektriske kjøretøy vil utvilsomt øke etterspørselen etter elektrisitet i distribusjonsnettene våre.

VisNet® og EA Technology har nylig fullført et prosjekt til avdeling for næringsliv, energi og industriell strategi (BEIS) for å undersøke rimeligere innovative alternativer for å øke kapasiteten til LV-distribusjonsnettverket. Fokuset for dette arbeidet er å finne og evaluere alternativer til erstatning av eiendeler som kan møte den forventede økningen i etterspørsel etter elektrisitet frem til 2050.

 

Image

 

Vår tilnærming

Mens teknologien fortsetter å utvikle seg og etterspørselen etter strøm øker, er det essensielt at nettverksoperatører er i stand til å holde tritt med etterspørselen på nettverkene deres. Vi forplikter oss til å samarbeide med DNO-er for å hjelpe dem med å forstå kapasiteten til nettverkene sine både nå og i fremtiden. Et verktøy vi benytter oss av, er Transform Model®, som gir en teknøkonomisk analyse av ulike alternativer tilgjengelige for nettverksoperatører for å sikre at nettet er i stand til å imøtekomme fremtidens krav på en kostnadseffektiv måte. Med denne teknologien kan nettverksoperatører ta informerte beslutninger som vil tillate dem å holde tritt med den stadig økende etterspørselen etter strøm.

Dette prosjektet undersøkte en rekke innovative løsninger, fra bruk av eksisterende nettverksressurser, utvikling av energilagring på kundesiden og endringer i designpolitikken. Denne forskningen ble levert gjennom flere stadier, inkludert:

 • En grundig gjennomgang av tidligere forsknings- og innovasjonsprosjekter.
 • Analyse og tolkning av etterspørselsprofiler for strømnettet i 2050.
 • Eksisterende tilnærminger til estimat av headroom for LV-nettverket.
 • Tekniske alternativer for utvidelse av kapasiteten til LV-nettverket. Ved å bruke funnene fra denne gjennomgangen av litteraturen og analysen ble Transform Model® brukt for å gi en kvantifisert analyse av de forskjellige tekniske løsningene som er tilgjengelige for å forstå hvilke kombinasjoner av løsninger som ville levere størst fordel for britiske energiforbrukere. Dette inkluderte å belyse utfordringene knyttet til implementeringen deres for å sikre at BEIS kunne fokusere innsatsen sin på forsknings- og politikkbeslutninger som ville gi de største besparelsene.

 

Fordeler

VisNet® og EA Technology ga betydelig ekspertise på området nettverksdesign, innovative tekniske løsninger og konsekvensanalyse av implementeringen deres over hele Storbritannia. Prosjektteamet ga omfattende ekspertise til BEIS innenfor følgende nøkkelområder:

 • En utmerket forståelse av tilgjengelige løsninger for å utvide nettverkskapasiteten, gjennom deltakelse i en rekke vanlige og innovative nettverksprosjekter.
 • Erfaring med samarbeid med DNO-er om planlegging av fremtidige energiscenarioer, inkludert oversettelse av makronivåscenarier til forståelse av lastvekst på LV-nivå.
 • Forståelse av hvordan DNO-er vurderer kapasiteten til nettverket sitt og tar investeringsbeslutninger, med tanke på deres regulatoriske forpliktelser og kostnadsfordelanalyse.
 • Utmerkede kontakter med sentrale personer innen DNO-er, som sikret sterkt engasjement og tilgang til viktige innsikter, data og gjennomgang av nye resultater på en rettidig måte.
 • Erfaring med nettverksmodellering, endringer i kundenes etterspørsel og fleksibilitet, samt forståelse av kostnadene ved konvensjonell nettverksforsterkning.
 • Forståelse av BEIS-krav til forskning og prosedyrer for kvalitetssikring, utviklet gjennom en langvarig historie med å levere forskning til BEIS.

Medfølgende lenker og dokumenter

Snakk med en av våre eksperter på lavspenning

Få mer informasjon om VisNet® sanntids-, datadrevne lavspenningsovervåkningssystemer.

 • Forstå hvordan vi kan støtte dine behov
 • Lær mer om våre overvåkningsprodukter
 • Få svar på spørsmålene dine

+44 (0) 151 347 2313 info@eatechnology.com

Ved å sende inn dette skjemaet, samtykker du i vår Personvernpolicy.

Utility Week Live 2024
VisNet Logo

WE'RE EXHIBITING
VISIT US AT STAND J44

MEET US AT
EUROPE'S ONLY
PAN-UTILITY EXHIBITION​