Projekt

Studie av kapacitet i lågspänningsnätverk

Kundens behov

 Den brittiska regeringen har lovat att uppnå nettotollutsläpp av växthusgaser före 2050, vilket är en prisvärd målsättning för landets hållbara framtid. Två avgörande delar av denna avkolonisestrategi inkluderar elektrifiering av uppvärmning och transporter. Detta djärva steg att anta värmepumpar och elektriska fordon skulle utan tvekan öka efterfrågan på el på våra distributionsnät.

VisNet® och EA Technology har nyligen avslutat ett projekt för avdelningen för näringsliv, energi och industriell strategi (BEIS) för att undersöka innovativa och kostnadseffektiva alternativ för att öka kapaciteten i LV-distributionsnätet. Fokus för detta arbete är att hitta och utvärdera alternativ till tillgångsutbyte som kan möta den förväntade ökningen av elförbrukningen fram till 2050.

 

Image


Vår tilnærming

 Når teknologien fortsetter å utvikle seg og etterspørselen etter strøm øker, er det essensielt at nettverksoperatører er i stand til å holde tritt med etterspørselen på nettverkene deres. Vi forplikter oss til å samarbeide med DNO-er for å hjelpe dem med å forstå kapasiteten til nettverkene sine både nå og i fremtiden. Et verktøy vi benytter oss av, er Transform Model®, som gir en teknøkonomisk analyse av ulike alternativer tilgjengelige for nettverksoperatører for å sikre at nettet er i stand til å imøtekomme fremtidens krav på en kostnadseffektiv måte. Med denne teknologien kan nettverksoperatører ta informerte beslutninger som vil tillate dem å holde tritt med den stadig økende etterspørselen etter strøm.

Dette prosjektet undersøkte en rekke innovative løsninger, fra bruk av eksisterende nettverksressurser, utvikling av energilagring på kundesiden og endringer i designpolitikken. Denne forskningen ble levert gjennom flere stadier, inkludert:

 • En grundig gjennomgang av tidligere forsknings- og innovasjonsprosjekter
 • Analyse og tolkning av etterspørselsprofiler for strømnettet i 2050
 • Eksisterende tilnærminger til estimat av headroom for LV-nettverket
 • Tekniske alternativer for utvidelse av kapasiteten til LV-nettverket

Ved å bruke funnene fra denne gjennomgangen av litteraturen og analysen, ble Transform Model® brukt til å gi en kvantifisert analyse av de forskjellige tekniske løsningene som er tilgjengelige for å forstå hvilke kombinasjoner av løsninger som ville levere størst fordel for britiske energiforbrukere. Dette inkluderte å belyse utfordringene knyttet til implementeringen deres for å sikre at BEIS kunne fokusere innsatsen sin på forsknings- og politikkbeslutninger som ville gi de største besparelsene.

Fordeler

VisNet® og EA Technology ga betydelig ekspertise på området nettverksdesign, innovative tekniske løsninger og konsekvensanalyse av implementeringen deres over hele Storbritannia. Prosjektteamet ga omfattende ekspertise til BEIS innenfor følgende nøkkelområder:

 • En utmerket forståelse av tilgjengelige løsninger for å utvide nettverkskapasiteten, gjennom deltakelse i en rekke vanlige og innovative nettverksprosjekter.
 • Erfaring med samarbeid med DNO-er om planlegging av fremtidige energiscenarioer, inkludert oversettelse av makronivåscenarier til forståelse av lastvekst på LV-nivå.
 • Forståelse av hvordan DNO-er vurderer kapasiteten til nettverket sitt og tar investeringsbeslutninger, med tanke på deres regulatoriske forpliktelser og kostnadsfordelanalyse.
 • Utmerkede kontakter med sentrale personer innen DNO-er, som sikret sterkt engasjement og tilgang til viktige innsikter, data og gjennomgang av nye resultater på en rettidig måte.
 • Erfaring med nettverksmodellering, endringer i kundenes etterspørsel og fleksibilitet, samt forståelse av kostnadene ved konvensjonell nettverksforsterkning.
 • Forståelse av BEIS-krav til forskning og prosedyrer for kvalitetssikring, utviklet gjennom en langvarig historie med å levere forskning til BEIS.

Medföljande länkar och dokument

Prata med en av våra experter på lågspänning

Få mer information om VisNet® realtids-, datadrivna lågspänningsövervakningssystem.

 • Förstå hur vi kan stödja dina behov
 • Lär dig mer om våra övervakningsprodukter
 • Få dina frågor besvarade

+44 (0) 151 347 2313 info@eatechnology.com

Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår integritetspolicy.

Utility Week Live 2024
VisNet Logo

WE'RE EXHIBITING
VISIT US AT STAND J44

MEET US AT
EUROPE'S ONLY
PAN-UTILITY EXHIBITION​

Speak to one of our low voltage experts

Find out more about VisNet® real-time, data-driven low voltage monitoring systems.

 • Understand how we can support your requirements
 • Learn more about our monitoring products
 • Have your questions answered

+44 (0) 151 347 2313 info@eatechnology.com

By submitting this form, you agree to our Privacy Policy.